telefon (22) 55 69 300
17/04/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzeń aktywnych sieci, demontaż starych urządzeń oraz dostarczenie, instalacja, konfiguracja i wdrożenie aplikacji zarządzającej siecią, przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla dwóch pracowników Zamawiającego oraz naprawa, rozbudowa i modyfikacja sieci kablowej (LAN) w pomieszczeniach użytkowanych przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie

nr sprawy ZP/11/18

DATA OGŁOSZENIA: 17/04/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/04/2018 do godz. 12:30

Dostępność