telefon (22) 55 69 300
09/03/2016

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Dostawa rękawic medycznych-diagnostycznych i chirurgicznych do „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZZ/08/16

DATA OGŁOSZENIA: 09/03/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15/03/2016

Dostępność