telefon (22) 55 69 300
02/09/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa serwerów terminalowych i licencji CAL dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. UWAGA !!! Zamieszczono odpowiedzi na pytania.

nr sprawy ZP/15/19

DATA OGŁOSZENIA: 02/09/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16/09/2019 do godz. 12:30

Dostępność