telefon (22) 55 69 300
21/06/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu komputerowego dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie

nr sprawy ZP/16/18

DATA OGŁOSZENIA: 21/06/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/06/2018 do godz. 12:30

Dostępność