telefon (22) 55 69 300
02/08/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu komputerowego dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie

nr sprawy ZP/21/18

DATA OGŁOSZENIA: 02/08/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20/08/2018 do godz. 12:30

Dostępność