telefon (22) 55 69 300
02/09/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu komputerowego dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

nr sprawy ZP/14/19

DATA OGŁOSZENIA: 02/09/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10/09/2019 do godz. 12:30

Dostępność