telefon (22) 55 69 300
04/06/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

nr sprawy ZP/08/19

DATA OGŁOSZENIA: 04/06/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17/06/2019 do godz. 12:30

Dostępność