telefon (22) 55 69 300
21/12/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/31/17

DATA OGŁOSZENIA: 21/12/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15/01/2018 do godz. 12:30

Dostępność