telefon (22) 55 69 300
26/10/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/24/17

DATA OGŁOSZENIA: 26/10/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03/11/2017 do godz. 12:30

Dostępność