telefon (22) 55 69 300
10/07/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/12/19

DATA OGŁOSZENIA: 10/07/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17/07/2019 do godz. 12:30

Dostępność