telefon (22) 55 69 300
24/11/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu medycznego dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/25/17

DATA OGŁOSZENIA: 24/11/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01/12/2017 do godz. 12:30

Dostępność