telefon (22) 55 69 300
29/11/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa systemu automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z normą PN-EN ISO 10781 przy zachowaniu formy pisemnej na nośniku zmazywalnej folii dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy ZP/30/17

DATA OGŁOSZENIA: 29/11/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/12/2017 do godz. 12:30

Dostępność