telefon (22) 55 69 300
03/12/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Dostawa tomografu z funkcją pantomografu z przystawką cefalometryczną do Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/16/21

DATA OGŁOSZENIA: 03/12/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10/12/2021 do godz. 12:30

Dostępność