telefon (22) 55 69 300
06/11/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa, uruchomienie i wdrożenie platformy do gromadzenia i przetwarzania badań radiologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy ZP/22/17

DATA OGŁOSZENIA: 06/11/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15/11/2017 do godz. 12:30

Dostępność