telefon (22) 55 69 300
08/05/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie

nr sprawy ZP/13/18

DATA OGŁOSZENIA: 08/05/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18/05/2018 do godz. 12:30

Dostępność