telefon (22) 55 69 300

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Dostawa urządzeń stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/06/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Dostępność