telefon (22) 55 69 300
03/12/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

nr sprawy ZP/18/19

DATA OGŁOSZENIA: 03/12/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10/12/2019 do godz. 12:30

Dostępność