telefon (22) 55 69 300
22/05/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa urządzeń stomatologicznych do Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

nr sprawy ZP/09/19

DATA OGŁOSZENIA: 22/05/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/05/2019 do godz. 12:30

Dostępność