telefon (22) 55 69 300
22/08/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa wziewnych środków znieczulenia ogólnego wraz z parownikami, kalibracją i szkoleniem personelu dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/17/17

DATA OGŁOSZENIA: 22/08/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31/08/2017 do godz. 12:30

Dostępność