telefon (22) 55 69 300
22/10/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawa systemu komputerowego obsługującego elektroniczny obieg dokumentów w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie – CZWARTA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!-

nr sprawy ZP/15/20

DATA OGŁOSZENIA: 22/10/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30/11/2020 do godz. 12:30

Dostępność