telefon (22) 55 69 300
22/10/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawy jednorazowych materiałów ochronnych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. zamieszczono odpowiedzi na pytania!

nr sprawy ZP/16/20

DATA OGŁOSZENIA: 22/10/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29/10/2020 do godz. 12:30

Dostępność