telefon (22) 55 69 300
29/06/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawy leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/14/17

DATA OGŁOSZENIA: 29/06/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/07/2017 do godz. 12:30

Dostępność