telefon (22) 55 69 300
12/07/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawy leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/15/17

DATA OGŁOSZENIA: 12/07/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/07/2017 do godz. 12:30

Dostępność