telefon (22) 55 69 300
10/11/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawy materiałów biokompatybilnych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/28/17

DATA OGŁOSZENIA: 10/11/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17/11/2017 do godz. 12:30

Dostępność