telefon (22) 55 69 300
14/02/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawy materiałów i akcesoriów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy ZP/06/17

DATA OGŁOSZENIA: 14/02/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/02/2017 do godz. 12:30

Dostępność