telefon (22) 55 69 300
01/02/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawy materiałów protetycznych i leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy ZP/03/17

DATA OGŁOSZENIA: 01/02/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08/02/2017 do godz. 12:30

Dostępność