telefon (22) 55 69 300
24/03/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawy materiałów protetycznych, leków i środków do mycia i dezynfekcji dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/08/17

DATA OGŁOSZENIA: 24/03/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03/04/2017 do godz. 12:30

Dostępność