telefon (22) 55 69 300
11/09/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawy materiałów protetycznych – zębów akrylowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy ZP/19/17

DATA OGŁOSZENIA: 11/09/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18/09/2017 do godz. 12:30

Dostępność