telefon (22) 55 69 300
14/04/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawy materiałów stomatologicznych i wypełnień stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/09/17

DATA OGŁOSZENIA: 14/04/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/04/2017 do godz. 12:30

Dostępność