telefon (22) 55 69 300
25/01/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Dostawy opakowań do sterylizacji, testów kontroli procesów mycia i procesu sterylizacji dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy ZP/02/17

DATA OGŁOSZENIA: 25/01/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01/02/2017 do godz. 12:30

Dostępność