telefon (22) 55 69 300
05/01/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Postępowanie na wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy ZP/01/17

DATA OGŁOSZENIA: 05/01/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13/01/2017 do godz. 12:30

Dostępność