telefon (22) 55 69 300
08/11/2017

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Postępowanie na wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nr sprawy ZP/26/17

DATA OGŁOSZENIA: 08/11/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15/12/2017 do godz. 12:30

Dostępność