telefon (22) 55 69 300
13/11/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Remont pomieszczeń Pracowni Radiologicznej w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie. Postępowanie powtórzone.

nr sprawy ZP/31/18

DATA OGŁOSZENIA: 13/11/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/11/2018 do godz. 12:30

Dostępność