telefon (22) 55 69 300
30/07/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy akcesoriów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ZP/11/21 Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/11/21

DATA OGŁOSZENIA: 30/07/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06/08/2021 do godz. 12:30

Dostępność