telefon (22) 55 69 300

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy fartuchów fizelinowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/08/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Dostępność