telefon (22) 55 69 300
15/09/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów ochronnych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

nr sprawy ZP/14/20

DATA OGŁOSZENIA: 15/09/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24/09/2020 do godz. 12:30

Dostępność