telefon (22) 55 69 300
20/02/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków, materiałów i akcesoriów stomatologicznych

nr sprawy ZP/02/19

DATA OGŁOSZENIA: 20/02/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28/02/2019 do godz. 12:30

Dostępność