telefon (22) 55 69 300
05/04/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków materiałów jednorazowych oraz wypełnień stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/09/18

DATA OGŁOSZENIA: 05/04/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12/04/2018 do godz. 12:30

Dostępność