telefon (22) 55 69 300
10/04/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków, materiałów jednorazowych oraz wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/05/19) _______________UWAGA!!! ____________ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 19.04.2019 GODZINA 12:30

nr sprawy ZP/05/19

DATA OGŁOSZENIA: 10/04/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/04/2019 do godz. 12:30

Dostępność