telefon (22) 55 69 300
30/03/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków, materiałów medycznych, materiałów i akcesoriów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

nr sprawy ZP/09/20

DATA OGŁOSZENIA: 30/03/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09/04/2020 do godz. 12:30

Dostępność