telefon (22) 55 69 300
14/04/2021

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów i akcesoriów stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/04/21

DATA OGŁOSZENIA: 14/04/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/04/2021 do godz. 12:30

Dostępność