telefon (22) 55 69 300

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych, materiałów i akcesoriów stomatologicznych – postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl./

nr sprawy ZP/04/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Dostępność