telefon (22) 55 69 300

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Sukcesywne dostawy leków na śluzówkę oraz materiałów protetycznych – zębów akrylowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie: https://mcs.eb2b.com.pl

nr sprawy ZP/12/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Dostępność