telefon (22) 55 69 300
13/06/2019

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków oraz akcesoriów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. UWAGA ZMIANA TERMINU NA 25.06.2019

nr sprawy ZP/10/19

DATA OGŁOSZENIA: 13/06/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25/06/2019 do godz. 12:30

Dostępność