telefon (22) 55 69 300
03/07/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy leków oraz akcesoriów stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. uwaga zmiana załącznika nr 1 dla części 1

nr sprawy ZP/11/20

DATA OGŁOSZENIA: 03/07/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10/07/2020 do godz. 12:30

Dostępność