telefon (22) 55 69 300
08/03/2018

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów i akcesoriów stomatologicznych dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie

nr sprawy ZP/05/18

DATA OGŁOSZENIA: 08/03/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19/03/2018 do godz. 12:30

Dostępność