telefon (22) 55 69 300
12/03/2024

Zamówienie publiczne - tryb postępowania

Sukcesywne dostawy materiałów i środków do sterylizacji na potrzeby Mazowieckiego Centrum Stomatologii Spółki z o.o. w Warszawie.

nr sprawy ZZ/10/24

DATA OGŁOSZENIA: 12/03/2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15/03/2024

Dostępność