telefon (22) 55 69 300
13/01/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie UWAGA!!! ZMIANA TERMINU

nr sprawy ZP/02/20

DATA OGŁOSZENIA: 13/01/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22/01/2020 do godz. 12:30

Dostępność