telefon (22) 55 69 300
30/12/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowych i leków dla „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie UWAGA ZMIANA TERMINU!!

nr sprawy ZP/18/20

DATA OGŁOSZENIA: 30/12/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07/01/2021 do godz. 12:30

Dostępność