telefon (22) 55 69 300
04/02/2020

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowych i stomatologicznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie — UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT —

nr sprawy ZP/04/20

DATA OGŁOSZENIA: 04/02/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13/02/2020 do godz. 12:30

Dostępność